Factor! MES dark

Fókusz területünk termelő vállalatok folyamatainak javítása, az értékteremtésre fordított idő növelése a veszteségek csökkentése mellett. Termelési folyamatainkból információ és adatok nyerhetők ki, melyek  feldolgozásával szignifikáns javulás érhető el a termelési folyamatainkban. Saját gyártási tapasztalataink alapján általunk fejlesztett FACTOR! MES Termelésirányítási Rendszer folyamatosan frissített módszerek és technológiák segítségével támogatja a hatékonyság növelése irányába tett lépéseket.

A gépi adatgyűjtésre épülő megoldási réteg tartalmazza az egyes célterületeket lefedő applikáció modulokat, melynek központi eleme a gyártástervezés – folyamat ütemezés. A folyamatok matematikai-statisztikai módszertan alapján történő újragondolása optimális értékáramot biztosít az igény megjelenésétől annak teljesítéséig. Hardver és szoftver komponenseink integrációja biztosítja a folyamat javító intézkedések eredményeinek mérését és azok folyamatos fejlesztését.

Tevékenységünk az Ipar 4.0 teljes vertikumát lefedő digitális ökoszisztéma elemek és erőforrások szinergiáinak kiaknázására épül. A folyamatok digitalizációja és optimalizációja a gyártói láncok átláthatóvá és összefoghatóvá tételét szolgálja, ezáltal megvalósulhat a gyártási folyamatok teljes körű lefedése és az adott ipari szektor munkafolyamatai köré épített intelligens megoldások bevezetése.

XT MiniMes@2x

XT MINIMES MONITORING

Aktív állapotfelügyelet nélküli megmunkáló gépek áramfelvételének közel valós idejű monitorozását tesszük lehetővé szoftvermegoldásunkban. Az így nyert adatokkal következtethetünk gépeink kihasználtságára, ezzel megkönnyíthetjük az üzemvezető napi munkáját.
A karbantartási feladatokat írhatunk elő, melyek teljesítése nyomon követhető. Kanban rendszeren keresztül biztosítjuk, hogy egyetlen karbantartási feladat se maradjon el. A karbantartás során keletkező fényképes dokumentáció a rendszerbe felölthető, utólag visszakereshető. Leírást adhatunk meg a karbantartás pontos menetéről, a gépkönyvet digitális formában elérhetővé tehetjük.

A műszakvezető nyomon követheti a rá bízott erőforrások kihasználásának folytonosságát. Ezáltal a felügyelete alá eső dolgozók ellenőrzését megkönnyítjük.
Ezen információk összességéből, vezetőségi szinten következtethetünk a géppark kihasználtságára és a géppark karbantartási igényére. A rendszer használata hozzásegít minket, hogy könnyebben hozzuk meg az jövőbeni gépberuházások döntését.

Tevékenységünk az Ipar 4.0 teljes vertikumát lefedő digitális ökoszisztéma elemek és erőforrások szinergiáinak kiaknázására épül. A folyamatok digitalizációja és optimalizációja a gyártói láncok átláthatóvá és összefoghatóvá tételét szolgálja, ezáltal megvalósulhat a gyártási folyamatok teljes körű lefedése és az adott ipari szektor munkafolyamatai köré épített intelligens megoldások bevezetése.

A MEGOLDÁS FEJLESZTŐJE

A rendszert fejlesztő MIRO Digital Technologies Kft. tulajdonosai és munkatársai saját gyártási és termelési területen szerzett tapasztalataikat kamatoztatják megoldásainkban. Autóipari alkatrész és szerszám beszállítói tevékenység mellett TIER-1 vállalati TPM tevékenységet is végzünk. Együttműködéseinkben új projektekhez szükséges technológiai és infrastrukturális fejlesztések is szerepelnek különös figyelemmel a SmartFactory elvárásoknak megfelelő üzemek létesítésére.

A megoldások fejlesztésében és üzemeltetésében közreműködő kollégáink, hazai-és nemzetközi partnereink nagyvállalati megoldások és rendszerintegráció területén szerzett tapasztalata erős bázist jelent ügyfeleink számára.  Az üzleti elemzés, tanácsadás, megoldás fejlesztés és tesztelés mellett speciális, egyedi hardver igények kielégítése is tevékenységünk részét képezi. 

MIRO light

SZŰK KERESZTMETSZETEK A TERMELÉSI FOLYAMATOKBAN

Tömegtermelésben, és egyedi gyártásban is több átfedés mutatkozik az optimális működést befolyásoló tényezőkben.

Az adatgyűjtés és folyamatok monitorozása az első lépés az optimalizációs program megvalósításában.

VEVŐI IGÉNYEK

GYAKORI VÁLTOZÁSA

Gyakran és jelentősen változó vevői előrejelzések kezelése, gyártástrevezés, alvállakozói feladatok, hosszú szállítási idejű anyagok és alkatrészek

TELJESÍTMÉNY MÉRÉS

OBJEKTÍV, ADAT ALAPÚ

Gép – berendezés – technológia és operátori szinteken. Egyéni és csoportteljesítmények, műszak-, üzemi- és vállalati szinten

KÉSZLETEK

SZÜKSÉGESNÉL MAGASABB SZINTJE

Saját és beszállítói készletek valós idejű követése, WIP készlet, lassan mozgó áruk, FIFO követés

NEM TERVEZETT ÜZEMSZÜNET

FOLYAMAT LEÁLLÁS, LASSULÁS

Váratlan események esetén a szükséges intézkedések gyors és ellenőrzött eszkalációja. Valós idejű folymat-és eszköz monitoring.

JOGOSULTSÁGOK KEZELÉSE

TEVÉKENYSÉG KÖVETÉS

Jogosultsághoz rendelt zónák és tevékenységek rendszere. Berendezések kezelése automatikus operátor azonosítással. Korai figyelmeztetés tiltott zóna közelítésekor. Szorosan kapcsolódik a teljesítményméréshez is.

INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS

SEBESSÉGE, HIÁNYA

Olykor az információ jelentős torzulása. 
A termelés és folyamataink aktuális állapotát leíró valós idejű, megbízható és hiteles információ üzleti döntéseink alapja.

GYÁRTÁSI TERV

FELADAT- és FOLYAMAT ÜTEMEZÉS

A gyártási terv folyamatos finomhangolása minőségi mutatók és változó vevői igények követése érdekében. Gyártási tételnagyságok és sorállási feladatok automatikus kezelése.

KARBANTARTÁS – TPM

ÁLLAPOTFÜGGŐ BEAVATKOZÁSOK

Gyártó berendezések és szerszámok karbantartás ütemezése az eszközök aktuális állapota szerint. Smart Maintenance objektív rendszer adatok alapján.

OSTORCSAPÁS EFFEKTUS

A BESZÁLLÍTÓI LÁNCOKBAN

A lassú és torzított információ áramlás alá-, vagy fölé tervezett készleteket és kapacitásokat indukál. a beszállítói láncokban. Az objektívan gyűjtött adatok szabályozott megosztása a láncban, jelentős megtakarításokhoz vezet

Factor! MES header
A rendszer egymásra épülő rugalmas elemei fokozatosan növelik a rendszerek hatékonyságát és termelékenységét. Tapasztalataink szerint már az első objektív adatgyűjtés, valós idejű monitoring alkalmazás megvalósítása szignifikáns teljesítmény növekedéssel jár, míg a további elemzési és optimalizációs rétegek további hatékonyságnövekedést és az egyre pontosabb modellek kiépítését támogatják.
ccAsset-4

A MEGOLDÁS RÉTEGEI

ADATGYŰJTÉS

Objektív adatok, idősorok

Szenzorok, és adattovábbítás, valamint a gépek (M2M) és termelőegységek közötti kommunikáció rétege. Vállallati hálózatok, vezeték nélküli kommunikációs csatornák (Wifi, Bluetooth, GSM/LPWA/NB-IOT/4G+/5G)

ELEMZÉS

Adatfeldolgozás, analitika

Az elemzési réteg, ahol feltérképezésre kerül az erőforrások, eszközök, termelő egységek, stb. múltbéli és aktuális állapota. Az adatvizualizáció – testreszabott tartalmú dashboard.

VIRTUALIZÁCIÓ

Digitális testvérmodell

Szenzorok, és adattovábbítás, valamint a gépek (M2M) és termelőegységek közötti kommunikáció rétege. Vállallati hálózatok, vezeték nélküli kommunikációs csatornák (Wifi, Bluetooth, GSM/LPWA/NB-IOT/4G+/5G)

SZIMULÁCIÓ

Döntéstámogató eszköz

Szimulációs réteg, az egységek közötti kapcsolatok, interakciók, összefüggések feltérképezése, vizsgálata. Ez a réteg alkalmas előrejelzésre, beavatkozások kiértékelésére az okos vizualizációjára az eredmények nagyobb ökoszisztámába foglalására. A predikciók rétege.

AUTONÓM FOLYAMATOK

Optimalizált, intelligens folyamatok

A matematikai statisztikai módszerekkel történő optimalizáció által az operatív döntések jelentős része szabályrendszer alapján automatikusan érvényesül a rendszerben. Machine Learning, AI.

Fejlődés.

TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS,
AZ IPAR 4.0 KIHÍVÁSAI

Vállalataink dinamikus környezetben működnek, így nem elegendő a technológiai és módszertani fejlődés követése. Az innovatív megoldások bevezetése és
alkalmazása a kontrollált, stabil folyamatok mellett kompetitív előnyt is biztosít. A gépi adatgyűjtés alapú automatizált rendszerek és folyamatok bevezetésével jelentősen javul üzemeink kihasználtsága.

FENNTARTHATÓAN KEZELHETŐVÉ VÁLIK A
KOMPLEXITÁS ÉS BIZONYTALANSÁG

A jelenleg ismert és még várható óriási fejlesztési potenciál mellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy az IoT megoldásaink fejlesztésénél és bevezetésénél eddig nem tapasztalt komplexitással és bizonytalansággal is szembe kell néznünk. Együttműködő rendszer moduljaink a bizonytalanság hatásainak minimalizálását teszik lehetővé.

Fejlesztés.

A RENDSZER LEHETŐSÉGEI

IPARÁG FÜGGETLEN RENDSZER

Iparágtól függetlenül egyszerűen, alacsony költséggel telepíthető inhomogén termelőeszköz / erőforrás környezetben is

ÚJ PROJEKT LAYOUT és FOLYAMAT SZIMULÁCIÓ

Lehetővé teszi a tervezési fázisban optimalizált layout kialakítását és az optimalizált folyamatok rendszerbe illesztését

STRESSZ TESZTEK

A rendszer szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodási képességének vizsgálata. Kritikus értékek azonosítása vállalati / beszállítói lánc szinten

TELJESKÖRŰ BERENDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÁS

A gépi tanulás módszerek használatával a teljes üzem képessé tehető autonóm működésre. Hatékony alkalmazkodóképesség a változó körülményekhez

Eredmény.

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

Intelligens és Rugalmas megoldások

  • Definiálhatók a folyamatban lévő szűkkeresztmetszetek
  • A felmerülő költségek pontosan allokálhatók adott tevékenységhez, erőforráshoz
  • Rendszerek és divíziók közti kooperáció (M2M-SCADA-MES-ERP)
  • Megbízható valós idejű információra épülő hatékony döntéstámogató rendszer (BI)
  • A döntések jelentős része automatizálható – algoritmusokkal leírható
  • Növekvő automatizáció – intelligens termelőeszközök
  • Dashboard alkalmazások a menedzsment több szintjén – üzemi monitorok, távoli elérési opciók
  • Optimalizációs algoritmusok